REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

sklep.dayspashe.pl

Sklep internetowy sklep.dayspashe.pl jest własnością firmy

ELLIN Justyna Gwiazda-Wapińska

ul.Bukowińska 24a/164

02-703 Warszawa

NIP: 774-299-10-76

Regon: 142115517

Nr rachunku: 53 1910 1048 2752 6629 6235 0001

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są
za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego DotPay

Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

            Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.sklep.dayspashe.pl
 4.   Sklep internetowy (Sklep)– serwis internetowy dostępny pod www.sklep.dayspashe.pl, za pośrednictwem którego klient może składać zamówienia;
 5.  Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia  umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 1. ZAMÓWIENIA
  1. Wszystkie zamówienia są przyjmowane przez stronę www.sklep.dayspashe.pl
  2. Klient podczas całego procesu zamówienia dokonuje wyboru towaru  oraz form płatności.
  3. Po złożeniu zamówienia Klient zostaje poinformowany drogą e-mailową o zmianach statusu jego zamówienia: od akceptacji lub odrzucenia jego zamówienia, po przyjęcie przez sklep płatności ( w przypadku formy pre-paid) oraz wysłanie towaru.
  4. Zamówienia drogą internetową przyjmowane są 24 godziny na dobę.
  5. Przewidywany czas realizacji 1-3dni
  6. Jeśli czas ten miałby się z jakichkolwiek przyczyn wydłużyć Klient zostaje o tym fakcie natychmiast poinformowany. W takim przypadku klient ma prawo do rezygnacji ze złożonego zamówienia.
  7. Na zakupiony towar wystawiamy paragon lub faktury VAT.
  8. Spełnienie warunków określonych przez Ustawę z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000, nr 22, poz. 271) oraz Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, nr 144, poz. 1204)
  9. Waga  towarów dostarczana jedną paczką to 30 kg.

 

 1. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
  1. Przewidywany czas realizacji zamówienia (od chwili przyjęcia zamówienia do wysłania towaru kurierem) wynosi 1-3 dni.
  2. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwie Firmy Kurierskiej na adres wskazany przez Klienta.

 

 1. PŁATNOŚCI
  1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności za zakupione towary w naszym sklepie:
   • za pobraniem: wówczas towar zostaje wysłany tego samego dnia (jeśli zamówienie zostało złożone do 13:00)
   • przelew bankowy: wówczas towar zostaje wysłany po zaksięgowaniu płatności na naszym koncie (tego samego dnia, jeśli płatność zostanie zaksięgowana do godziny 12:00)
  2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego DotPay (tego samego dnia jeżeli transakcja zostanie zrealizowana do godziny 12:00)

 

 1. MOŻLIWOŚĆ DOKONANIA ZMIAN W ZAMÓWIENIU
  1. Klient ma prawo dokonać zmiany w zamówieniu lub wycofać jego realizację do momentu wysłania towaru.
  2. Klient może dokonać powyższych zmian poprzez skontaktowanie się z Biurem Obsługi Klienta 514 343 026 lub drogą elektroniczną: sklep@dayspashe.pl

 

 1. CENY TOWARÓW W SKLEPIE
  1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone w naszym sklepie są w złotych polskich  brutto(zawierają podatek VAT).
  2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, wprowadzania nowych towarów oraz wprowadzania promocji i wyprzedaży.
  3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
  4. Zamówienia dokonywane w naszym sklepie są realizowane na terytorium Polski, zagraniczne przesyłki są ustalane indywidualnie.

 

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
  1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, konsument, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić w terminie 10 dni od dnia wydania mu Towaru przez przewoźnika, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.
  2. Do zachowania terminu o którym mowa pkt. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia na piśmie przed jego upływem na adres e-mailowy sklep@dayspashe.pl lub adres korespondencyjny sklepu
  3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Klient ma 14 dni na przesłanie oświadczenia, a następnie 14 dni na zwrot towaru do sklepu.
  4. Zakupiony towar  należy odesłać na adres korespondencyjny sklepu:

SHE DAY SPA

BRANICKIEGO 14 LOK.78U

02-972 WARSZAWA

Koszt odesłania Towaru pokrywa konsument.

 

 

 1. ZWROTY I  REKLAMACJE
  1. Wszystkie towary dostępne w naszym sklepie internetowym są oryginalne i pochodzą z legalnych źródeł.
  2. Klient ma prawo do reklamacji zamówionego towaru, gdy:
   • towar posiada wady fabryczne
   • towar został uszkodzony podczas transportu
   • towar otrzymany jest niezgodny z towarem zamówionym
  3. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny z tytułu niezgodności towaru z umową określony jest ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
  4. Celem skorzystania z prawa do reklamacji o której mowa w punkcie poprzednim należy wysłać na adres e-mailowy sklep@dayspashe.pl, bądź korespondencyjny zawiadomienie o niezgodności Towaru z umową.
  5. W zawiadomieniu o którym mowa w punkcie poprzednim należy podać: imię i nazwisko Klienta, opis niezgodności oraz żądanie nieodpłatnej naprawy bądź wymiany Towaru na nowy,
  6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań konsumenta nie później niż w terminie 14 dni towar dostarczany na terenie Polski, w przypadku reklamacji na towar dostarczany za granice kraju pocztą  polską termin 90 dni.
  7. Towar niezgodny z umową należy odesłać na adres:

She DAY SPA

Ul. Branickiego 14 lok.78U

02-972 Warszawa

 1. Gdy reklamacja zostanie uznana Klient otrzyma wymieniony towar, natomiast jeśli okaże się to niemożliwe wówczas zostanie mu zwrócona równowartość ceny towaru. W przypadku uznania reklamacji zostają zwrócone również Klientowi koszty przesyłki do takiej wysokości jakiej naliczył sklep.
 2. Koszt wysyłki i zwrotu przesyłki  zagranicznej w przypadku podania błędnie adresu dostarczenia towaru jest po stronie zamawiającego towar i pobierana jest z przedpłaty za towar.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie naszego sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji zamówienia. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za podanie nieprawidłowych danych.
  2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
  3. Wszystkie nazwy są własnością producentów.
  4. Regulamin sklepu obowiązuje od dnia 01.01.2016.
  5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 1. Postanowienia końcowe
 2.  Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą She s.c. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.